Waarom & Hoe

Zorgen dat bij jou alles goed geregeld is, daar gaan we voor.

Als financial sherpa kiezen we voor een continue en duurzame samenwerking. Zo kunnen we niet alleen jouw last dragen maar er ook gewoon zijn wanneer het leven of de wereld veranderen. Op die manier is de kans op succes en het bereiken van jouw doel maximaal. Net zoals een sherpa de berg, de omgeving en de klimmer in de gaten houdt en actie onderneemt wanneer het nodig blijkt.

We zijn allemaal verschillend. We hebben allemaal onze eigen gedachten en dromen, onze eigen perceptie van wat het betekent om een ​​goed leven te leiden. Wat financiële vrijheid en gemoedsrust voor ons betekent.

We denken we dat er acht belangrijke kernelementen zijn die hieraan bijdragen.

Op een holistische manier gaan we als financial sherpa helemaal onafhankelijk aan jouw kant van de tafel zitten tijdens onze tocht. Op die manier ontzorgen we jou en houden we jou op het pad.

De acht kernelementen zijn:

1.Mindset (Hoe denk ik over geld, geldgedrag, bucket list, …)

2.Cash flow (Inkomsten, uitgaven, spaarcapaciteit, oorlogskas,…)

3.Roerend vermogen (Sparen, beleggen, spreiding, …)

4.Onroerend vermogen (Kopen, huren, vakantiewoning, binnenland, buitenland,…)

5.Verzekeringen (Levensverzekering, aansprakelijkheid, schadeverzekeringen, …)

6.Pensioenplanning (VAPZ, IPT, pensioenleeftijd, zingeving, …)

7.Fiscale planning (Optimalisatie, …)

8.Estate planning (Zorgvolmacht, testament, successie, …)

Stel jezelf bij elk van de kernelementen de volgende vragen:

Heb ik dit helemaal onder controle?

Zijn er onderdelen die ik best nog eens onder de loep neem?

Is er iets dringend?

Indien er werk op de plank ligt, stel dan de nodige prioriteiten en neem contact met ons op. Wij gaan graag met jou in gesprek.

Als in ons gesprek blijkt dat er klik is dan spreken we hoe we de reis verder aanvatten.