Vermogensplanning Check-up

Net zoals een jaarlijkse controle belangrijk is voor uw gezondheid, is het aangeraden om ook uw vermogensplanning van tijd tot tijd te onderwerpen aan een check-up.

Op die manier kan worden nagegaan of de huidige omstandigheden en uw visie nog steeds matchen met de opgemaakte documenten (testament, huwelijkscontract, schenkingen, …).

Gebruik de volgende checklist om na te gaan of uw vermogensplan nood heeft aan een update:

 • Zijn uw testament, huwelijkscontract, statuten of andere documenten opgesteld in het kader van een vermogensplanning de laatste 5 jaar niet meer onderworpen geweest aan een review?
 • Bent u getrouwd of gaan samenwonen of heeft u plannen om te trouwen of samen te wonen?
 • Bent u gescheiden of werd uw samenwoningsrelatie beëindigd?
 • Is uw echtgenoot of samenwonende partner overleden?
 • Heeft u kinderen?
 • Zijn uw kinderen ondertussen meerderjarig geworden?
 • Is uw vader, moeder, echtgenoot, partner of kind niet in staat om zijn/haar eigen vermogen te beheren?
 • Zijn uw kinderen gehuwd of samenwonend?
 • Bent u verhuisd?
 • Heeft u een onderneming opgericht of heeft u plannen om een zelfstandige activiteit te beginnen?
 • Heeft u uw onderneming verkocht of overgedragen of zijn er plannen hieromtrent?
 • Bent u nog tevreden met de personen aangeduid als legataris, lasthebber, voogd, bewindvoerder of opvolgend bestuurder?
 • Is de omvang van uw vermogen significant toegenomen of afgenomen?
 • Heeft u roerende of onroerende goederen verworven samen met uw echtgenoot, samenwonende partner, kinderen of een derde partij of heeft u plannen hieromtrent?
 • Heeft u een schenking of erfenis ontvangen?
 • Bent u met pensioen gegaan of heeft u plannen om met pensioen te gaan?

 

Indien één of meerdere van bovenstaande omstandigheden zich heeft voorgedaan, dient uw vermogensplanning mogelijks te worden aangepast.

Plan hier jouw afspraak zodat we samen kunnen bespreken of bepaalde wijzigingen nodig zijn.